Ποια πρόθεση είναι για εσάς

 

1) Προθέσεις κάτω άκρου 2) Προθέσεις άνω ακρών

Ο συνδυασμός νέας τεχνολογίας παραδοσιακής τέχνης και μεγάλης εμπειρίας είναι η βάση μας. 

Στόχος μας είναι, μαζί με τους συνεργάτες μας, ανθρώπους με σωματικούς περιορισμούς, να δώσουμε ένα υψηλό αποτέλεσμα κινητικότητας και ανεξαρτησίας και να επιτύχουμε δια μέσου αυτού ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και χαράς ζωής.   

Εάν εσείς ή κάποιος γνωστός σας έχει έναν ακρωτηριασμό, μπορούμε να σας ενημερώσουμε
(Δείτε ορισμένες βασικές οδηγίες)

 
προθέσεις Πελματος
Για καλύτερη εμφάνιση των εικόνων κάντε click
σε αυτή που σας ενδιαφέρει...
δοκ1 nd dok3

top

προθέσεις Κνήμης
δοκ1 dok3 πελμ5

top

προθέσεις Επιγόνατος
δοκ1 nd

top

προθέσεις Μηρού
Μηρού 1 Μηρού 2 Μηρού 2 Μηρού 4 Μηρού 5

top

προθέσεις Ισχύου
Ισχύου 1 Ισχύου 2 Ισχύου 3 Ισχύου 4

top

πρόθεση θαλάσσης
Θαλάσσης

 

top

προθέσεις δακτύλων-παλάμης-καρπού
δοκ1 nd dok3

top

προθέσεις αντιβραχίωνος
πρόθεση Αντιβραχίωνος πρόθεση Αντιβραχίωνος πρόθεση Αντιβραχίωνος πρόθεση Αντιβραχίωνος

top

πρόθεση αγκώνος
Πρόθεση Αγκώνος

 

top

πρόθεση βραχίωνα 
Πρόθεση Βραχίωνα

top

προθέσεις ώμου
πρόθεση ώμου πρόθεση ώμου πρόθεση ώμου πρόθεση ώμου

top

μυοηλεκτρονική πρόθεση αντιβραχίωνος
μυοηλεκτρονική πρόθεση βραχίωνα

top